Uddannelse til Spirituel rådgiver

1. Grundlæggende clairvoyance og spirituel udvikling:
– Introduktion til clairvoyance og udvikling af spirituelle evner.
– Øvelser og teknikker til at styrke forbindelsen til ens intuition og spirituelle vejledning.

2. Skyggearbejde og personlig vækst:
– Forståelse af skyggearbejde og betydningen af at integrere skygger i ens personlige udvikling.
– Øvelser og refleksion for at identificere og arbejde med skygger og begrænsende overbevisninger.

3. Livsdesign og manifestation:
– Studie af livsdesignprincipper og manifestationsteknikker.
– Praktisk træning i at sætte mål, visualisere og manifestere ønskede resultater i ens liv.

4. Rådgivningsfærdigheder og kommunikation:
– Udvikling af grundlæggende rådgivningsfærdigheder såsom aktiv lytning, empati og ikke-dømmende tilstedeværelse.
– Træning i at kommunikere klart og effektivt med klienter om deres spirituelle og personlige udfordringer.

5. Etik og ansvarlighed i rådgivning:
– Gennemgang af etiske retningslinjer og principper for spirituel rådgivning, herunder håndtering af fortrolighed og grænser.
– Diskussion af ansvarlighed over for klienters velvære og egen professionel udvikling.

6. Praksis og integration:
– Implementering af clairvoyance, skyggearbejde og manifestation i praktikplaceringer.
– Integration af teori og praksis gennem supervision og refleksion.

7. Certificering og fortsat udvikling:
– Afsluttende evaluering og udstedelse af certifikat som spirituel rådgiver med specialisering i skyggearbejde, livsdesign og manifestation.
– Muligheder for fortsat faglig udvikling og specialisering inden for området.

Denne opdaterede struktur integrerer effektivt elementer af skyggearbejde, livsdesign og manifestation sammen med clairvoyance og rådgivningsfærdigheder for at give en helhedsorienteret tilgang til spirituel rådgivning og personlig udvikling.

Uddannelsen tager 12 måneder og er over 12 weekender
Ved start 31. august.
Pris 26.000
Kan betales i afdrag over 12 måneder.
Ved her og nu tilmelding får du 10% rabat